TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – THÁNG 4/2016

Nhằm tạo cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, giảm bớt áp lực trong học tập; hình thành được tính tự chủ về kiến thức, tự học; Xây dựng được tinh thần hợp tác nhóm cũng như học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Giúp các em thêm yêu thích và sử dụng được các kĩ năng ngôn ngữ, thể hiện sự hiểu biết về xã hội, môi trường; cảm nhận về bạn bè, gia đình,… giúp học sinh tự tin, năng động trong giao tiếp; kỹ năng làm việc, ứng xử, thực hành. Cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh (đặc biệt là kĩ năng nghe, nói) cho các em. Từ khi Ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh, trường TH Nguyễn Công Sáu luôn duy trì tốt các lần sinh hoạt. HS trong Câu lạc bộ luôn tích cực tham gia. Đây là hình ảnh sinh hoạt của Câu lạc bộ trong tháng 4/2016.

IMG_1336

IMG_1377

IMG_1382

IMG_1394

IMG_1399

IMG_1346