SINH HOẠT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2015) VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG

IMG_0303 IMG_0364 IMG_0360 IMG_0345 IMG_0387 IMG_0409 IMG_0351 IMG_0397