Khai mạc HKPĐ và trao quà cho hs nghèo năm học 2021-2022

hình 10hình 11hình 13hình 16