HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC-ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018, trường TH Nguyễn Công Sáu tổ chức Hội nghị CBVC-ĐVCĐ năm học 2018-2019
Về tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo địa phương, Lãnh đạo PGDĐT và LĐLĐ huyện Đại Lộc và Ban đại diện CMHS. Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến, đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Nhà trường, CĐ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
Hội nghị nhất trí cao các chỉ tiêu đã đề ra trong dự thảo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019!
IMG20180920074456

IMG20180920075618

IMG20180920084908

IMG20180920090204

IMG20180920092501

IMG20180920092733