ĐẠI HỘI CMHS NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

Sáng ngày 15/9/2018, Trường TH Nguyễn Công Sáu đã tổ chức Đại hội CMHS đầu năm.Đại hội thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu ra Ban đại diện CMHS trường gồm các ông (bà) có tên sau:
1/ Bà Trần Thị Hai – Trưởng ban
2/ Ông Hứa Thanh Trường – PTB
3/ Ông Ngụy Cư – Thành viên
4/ Ông Ngô Văn Phát – TV
5/ Bà Trương Thị Thanh Thảo – TV
6/ Bà Phạm Thị Thu – TV
IMG20180915072556

IMG20180915075712

IMG20180915080202

IMG20180915092107

IMG20180915092145