HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU, NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU
Sáng ngày 16/9/2023, Trường TH Nguyễn Công Sáu đã tổ chức Hội nghị CMHS toàn trường đầu năm.
Hội nghị đã nghe nhà trường cũng như Ban đại diện CMHS báo cáo hoạt động của nhà trường, của Hội CMHS trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023-2024. Hội nghị thành công tốt đẹp.
Hội nghị đã bầu ra Ban đại diện CMHS trường năm học 2023-2024 gồm các ông (bà) có tên sau:

1/ Bà. Võ Thị KIm Chi – Trưởng ban
2/ Ông. Dương Đông – P. Trưởng ban
3/ Bà. Đoàn Thị Kim Lực – TV
4/ Ông. Nguyễn Văn Duy – TV
5/ Ông. Trương Phước Cảnh – TV
6/ Bà. Phạm Thị Truyền – TV

PH1

PH2

PH3

PH4

HT – Nguyễn Thị Thu