HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

Sáng ngày 10/9/2022, Trường TH Nguyễn Công Sáu đã tổ chức Hội nghị CMHS toàn trường đầu năm.
Hội nghị đã nghe nhà trường cũng như Ban đại diện CMHS báo cáo hoạt động của nhà trường, của Hội CMHS trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022-2023. Hội nghị thành công tốt đẹp.
Hội nghị đã bầu ra Ban đại diện CMHS trường năm học 2022-2023 gồm các ông (bà) có tên sau:
1/ Bà Trần Thị Hai – Trưởng ban
2/ Bà. Võ Thị KIm Chi – PTB
3/ Ông Dương Đông – Thành viên
4/ Ông Ngô Văn Phát – TV
5/ Bà Đoàn Thị KIm Lực – TV
6/ Bà Phạm Thị Thu – TV
7/ Ông. Ngô Đình Phát – TV
HT – Nguyễn Thị Thu
z3710044128025_6e71b0d9295f54cf3c18ea636ccfd045

z3710044165981_cbb4f98a60284d65df69c9e1bac2f9da

z3710044238647_5aaabea1d820722631ec6ba197ebff33

z3710044300273_76bb19f70f113e859686187038e82319

z3710088022333_8d1db8e76cc6ce43fff62dd204044bb7

z3710088050438_27ed9267a6c46777d4fc599166f2c45c

z3710125445983_f6c5362aadc774d3d9a6c656ac127467