TUYÊN TRUYỀN THÁNG ATGT, PHÁT MŨ BẢO HIỂM, CẶP PHAO CHO HỌC SINH- NĂM HỌC 2020-2021

Sáng ngày 07/9/2020, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tổ chức tuyên truyền tháng An toàn giao thông. Đồng thời phát mũ bảo hiểm của Công Ty Hon đa tặng cho học sinh lớp 1. Phát 70 cặp phao của Liên đoàn Lao động huyện tặng cho học sinh.

IMG_20200907_120243

IMG_20200907_120332

IMG_20200907_120341

IMG_20200907_120353

IMG_20200907_120421