TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC, TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TẠI CƠ SỞ 2

SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 4😍
Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và tập huấn an toàn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em tại cơ sở 2🧡175560014_1842126505944684_5923580293887197424_n

175670378_1842126209278047_2036429684708822649_n

175688922_1842126132611388_8424819354958086688_n

176210248_1842126432611358_8914283870727729807_n