TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU TỔ CHỨC VUI TRUNG THU CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Hội Vui Trung thu của HS Trường TH Nguyễn Công Sáu tại CS1, chiều 08, 09/9/2022. Thay mặt nhà trường và các em học sinh cảm ơn những tình cảm của các cấp, các ngành, Hội CMHS, của cô Nguyễn Thị Thu Hương CT Hội PN, cô Văn Thị Hiền _PCT Hội Phụ nữ xã Đại An và đặc biệt là em Lê Văn Phước _người con của quê hương Đại Lộc_là P Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam kiêm PCT Hội đồng hương huyện Đại Lộc và em Trần Tấn Đạt _ Đại diện công ty cổ phần tổ chức sự kiện D2 Events đã hỗ trợ quà Trung thu cho các em. Một mùa Trung thu thật hoành tráng và ý nghĩa!
HT – Nguyễn Thị Thu

z3708640577323_e9f65ff129d608de4bef15c8accf104a

z3708640588722_c85cb4cf00561bd4cce6873d02056699

z3708640594174_9aafdf418abe2b13d067e34c580aa814

z3708640602842_869b18c937843d7a0c0033a4474b9585

z3708640625645_3b364f1c9fdbc89a52966a2dbe320201

z3708640789455_e203b3f2cb988d54392cd27bf53c1353

z3708640793013_2da6bbb7d31528833c882ac3ee9cc9c2

z3708640868877_16a2ea4b7e7e8ef75fe10473d0380f56

z3708640868902_a6d98d9f65ad1a1126b7552e303a85ce

z3708640886092_a0cc74149dd6a41810f491ad9405f9f0

z3708653170242_b913d69382b43e6e4d1249acf6ea86fc (1)

z3708653170242_b913d69382b43e6e4d1249acf6ea86fc

z3708653208766_2a9ef03dd90ebd5d8e398dbaf84633ac

z3708735572393_d52573d763ba1b6dbbeddd2369a4c988

z3709766040612_cf439a755f8345c2b2c701fce2bcfcfd

z3709766041396_661690088f3cf1511d8c2bed34b30a12

z3709766043106_592e96b16d99a37403a518d8aa720174

z3709766059613_bca2aac1a3430c019c9fd1a2638b5f6d